Afspraken – Huisartsenpraktijk Nieuwerbrug – Nieuwerbrug a/d Rijn
Gravin Jacobastraat 24 2415 AX Nieuwerbrug a/d Rijn Tel:0348 - 688379 Spoed keuze 1
Header afbeelding

Afspraken

Afspraken

Voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een visite kunt u via het
algemene telefoonnummer contact met ons opnemen: (0348) 688379 keuzenummer 3.

Spreekuur

Een consult duurt 10 minuten en is bedoeld voor één vraag. Heeft u meerdere klachten of
denkt u meer tijd nodig te hebben, dan vragen wij u om een dubbele
afspraak te maken. Om samen met u een goede inschatting te maken, vraagt de assistente
naar de reden van uw spreekuurbezoek. De assistente is wettelijk verplicht om vertrouwelijk
met uw informatie om te gaan, ook voor haar geldt het beroepsgeheim.

Telefonisch spreekuur

Bij de assistente kunt u ook een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur. De huisarts belt u dan terug.

Visites

Zolang het mogelijk is, ontvangen wij u bij voorkeur in de praktijk. Daar zijn alle faciliteiten
aanwezig om onderzoek en behandeling optimaal te kunnen verrichten. Als u niet naar de praktijk
kunt komen, kan er tussen 8.00 uur en 11.00 uur een visite worden aangevraagd.
Mocht u na ontslag uit het ziekenhuis een visite op prijs stellen, wilt u ons dan informeren?

EHBO

Voor eerste hulp bij verwondingen, kneuzingen, verbrandingen enz. kunt u altijd direct terecht.
Indien u van tevoren even belt, kan de assistente de huisarts waarschuwen en de nodige hulpmiddelen alvast klaarleggen.