Praktijkondersteuners – Huisartsenpraktijk Nieuwerbrug – Nieuwerbrug a/d Rijn
Gravin Jacobastraat 24 2415 AX Nieuwerbrug a/d Rijn Tel:0348 - 688379 Spoed keuze 1
Header afbeelding

Praktijkondersteuners

Praktijkverpleegkundige (POH somatiek)

De praktijkverpleegkundige ondersteunt de huisarts bij de zorg en begeleiding van patiënten met een chronische ziekte, zoals diabetes, astma/COPD en hart/vaatziekten.

Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)

De Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg is opgeleid om de huisarts te ondersteunen bij de begeleiding van mensen met psychische en/of sociale problemen. De huisarts kan u verwijzen naar het spreekuur van de POH-GGZ. De contacten met de POH-GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het heeft geen gevolgen voor uw eigen risico en u bent geen eigen bijdrage verschuldigd.