De assistentes – Huisartsenpraktijk Nieuwerbrug – Nieuwerbrug a/d Rijn
Gravin Jacobastraat 24 2415 AX Nieuwerbrug a/d Rijn Tel:0348 - 688379 Spoed keuze 1
Header afbeelding

De assistentes

De assistentes zijn verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke gang van zaken in de praktijk en verzorgen het contact tussen u en de huisarts. Om die taak op een juiste wijze uit te voeren, hebben zij informatie van u nodig. Daarom vragen zij u naar de reden voor een afspraak op het spreekuur of huisbezoek. Op die manier kunnen zij de agenda zo efficiënt mogelijk indelen. Bovendien kunnen zij samen met u beoordelen of uw komst urgent, of wellicht juist onnodig is. Bepaalde vragen kunnen de assistentes namelijk direct beantwoorden. Dit alles uiteraard op basis van instructie door en onder toezicht van de huisarts. Alle door u verstrekte informatie blijft strikt privé, want ook voor assistentes geldt het beroepsgeheim!

De assistentes zijn bevoegd om kleine medische handelingen te verrichten. Zo kunt u bij hen terecht voor het meten van de bloeddruk, het uitspuiten van oren, het verwijderen van hechtingen, injecties, wrattenbehandeling en wondverzorging. Omdat deze handelingen nogal wat tijd in beslag kunnen nemen, gebeurt dit bij voorkeur op afspraak.

De assistentes zijn ook verantwoordelijk voor het laboratoriumonderzoek van urine en bloed (naar bloedarmoede). Indien u klachten heeft van een blaasontsteking kunt u ´s morgens de urine afgeven in een goed afgesloten potje/flesje met uw naam erop. We willen u vragen om thuis alvast een vragenlijst met betrekking tot uw klachten in te vullen en dat tegelijkertijd in te leveren met de urine. Hier vindt u ons zogeheten ‘urinebriefje’.